home

Építjük Erdélyt

Az Építjük Erdélyt az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és a Magyar Ifjúsági Értekezlet által szervezett 18 hónapos, országos képzéssorozat.

A képzéssorozat célja egy olyan, 50-60 főből álló, Erdély szinten összhangban tevékenykedő elit ifjúsági réteg létrehozása, amely közösségi vízió- és küldetés-meghatározó szerepet vállal fel, és gyakorlati szervező tevékenysége révén járul hozzá a romániai magyar közösség hatékonyabb érdekképviseletéhez és a közösségi élet szervezésének professzionalizálásához. Emellett a projekt célja felkarolni azokat a közösséget képviselő személyeket, akik aktívan bekapcsolják a közösséget a felmerülő problémák, kérdések közös megoldásába.  

Az Építjük Erdélyt célkitűzései:

 • az RMDSZ helyi és területi szervezőképességének erősítése;
 • a 2012-es helyhatósági és parlamenti választásokra való felkészülés az operatív szervezési kapacitás szempontjából;
 • egy olyan jövő generáció létrejöttének megalapozása, amely 10-15 éves távlatban képes közösségi jövőkép, küldetés kialakítására és ennek gyakorlati megvalósítására.

Az Építjük Erdélyt keretén belül az első periódusban Közösségi Vezetőképzőre, majd ezt követően Kampányképzésekre - Intenzív kampánymenedzsment képzésre, illetve Kommunikációs képzésre önkormányzati jelölteknek - kerül majd sor

1. Közösségi vezetőképző

A tevékenység célcsoportját olyan fiatalok képezik, akik a közösségszervezésben potenciális karrierlehetőséget látnak, és operatív, cselekvő szinten is tenni akarnak közösségük, környezetük érdekében.

Az országos közösségi vezetőképző három modulból épül fel, székelyföldi, partiumi, illetve szórvány területekre koncentrálva. A képzések modulonként három szakaszra oszlanak, melyek a következő időszakokban zajlanak: 2010. november - 2011. január (Székelyföld), 2011. március - május (Partium), 2011. március - május (Szórvány). 

A képzések fő témakörei:

 • Problémakezelés, konfliktusmenedzsment: probléma-feltérképezés, problémák célokká alakítása, konfliktusos helyzetek kezelése, humán erőforrás menedzsment
 • Közpolitikák - stratégiák - programok - projektek - pályázati forrásszervezés: projektmenedzsment, ágazati problémafelmérés, célmegfogalmazás, célok konkrét projektekbe helyezése, pályázati rendszerek
 • Imázs - kommunikáció - partnerség - hálózatszervezés - közösségi forrásszervezés: megjelenés, imázs, közkapcsolatok, partnerszervezés, szponzorok, 2%, egyéb adományszervezés

A képzések közötti időszakban a résztvevők otthoni feladatokat is elvégeznek, a trénerek online segédletével.

2. Kampányképzések

A tevékenység két célcsoportot szólít meg: a kampányok szervezésébe bekapcsolódó operatív, fiatal szervezőket, valamint a választásokon megméretkező jelölteket. Ilyen értelemben a tevékenység két típusú képzést foglal magába:

 • Kampánymenedzsment képzés - háttérszervezőknek
 • Kommunikációs képzés - jelölteknek

A képzések a székelyföldi, partiumi és szórvány területeken párhuzamosan, a következő időszakokban zajlanak: 2011. október - november (kampánymenedzsment képzés), 2012. január - március (kommunikációs képzés).

Képzések fő témakörei:

 • Kampánytervezés: üzenetek, vizuális identitás
 • Tömegmédia-kampányok: nyomtatott, audiovizuális média
 • Internetes kommunikáció: honlap, szociális hálók használata

A képzés tematikái építenek a közösségvezetői képzésen elsajátított ismeretekre, ezeket élezik ki a választási kampányok sajátos környezetére.

Az Építjük Erdélyt elvárt hatásai

A képzések eredményeként létrejön egy olyan közösségszervező, dinamikus csapat Erdély teljes területén, amely megfelelő szakmai alappal rendelkezve megerősíti az RMDSZ területi szervezetek és társult szervezetek szervezési kapacitását, továbbá professzionális tudást ad a projektek, akciók, rendezvények megszervezésének.

Szervező


Társszervező
Partnerek és támogatók